Dataskyddspolicy

Ditt företags säkerhet och integritet är viktig för oss på Felestad New Wave Profile. Vi strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd och att information om dig som företagskund och dina medarbetares/anställdas personuppgifter hanteras på ett säkert och korrekt sätt. Vi ser till att samtliga personuppgifter alltid är skyddade i våra system och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner.

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder personlig information.

Som kund räknas de företag, organisationer, offentliga verksamheter och föreningar och personer som ingår via avtal eller direktköp handlar våra varumärkesförädlade produkter eller våra tjänster.

Till personuppgifter räknas all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på detta kan vara grundläggande information såsom namn, kontakt- och leveransuppgifter.

Felestad New Wave Profile behandlar personuppgifter för att kunna hantera köp av produkter och tjänster, t.ex. genom att teckna avtal, skicka bekräftelser och korrektur, fakturera samt följa upp och säkerställa att vi levererat enligt överenskommelse. Vi lagrar information på egen server som via avtal säkerhetskopieras till server i annat EU-land. Informationen sparas så länge vi har en affärsrelation eller enligt bokföringslagen.

I vissa fall behöver vi dela med oss av personuppgifter till externa leverantörer. Det är betalningsunderlag, fakturor mm i affärssystem samt kontakt- och leveransuppgifter kopplade till beställningar till egen och kundägda webbshopar hos webbshopsplattformsleverantör. Hanteringen av personuppgifterna är reglerat i personuppgiftbiträdesavtal.

Som kund har man rättigheter kopplade till sina personuppgifter som är sparade hos Felestad New Wave Profile Man har bland annat rätt att få ut ett registerutdrag med personuppgifter, få sina uppgifter korrigerade eller raderade inom 72 timmar.

Man kan läsa mer om dataskyddsförordningen och vilka rättigheter man har på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se

Läs mer om våra sekretessvillkor och personuppgiftshantering under Sekretessvillkor här

Vid frågor om behandling av personuppgifter är man välkommen att kontakta oss, kontaktuppgifter finns du här. Om man inte skulle vara nöjd med det svar man fått har man rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.